Menu Zavřeno

Právní odvětví

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech práva:

Správní právo

Právní vztahy v oblasti veřejné správy.

Pracovní právo

Právní vztahy vznikající při výkonu závislé činnosti.

Stavební právo

Právní vztahy související s umisťováním a realizací staveb.

Státní služba

Právní vztahy vznikající při výkonu práce ve služebním poměru.

Obchodní právo

Právní vztahy související s podnikáním

Občanské právo

Právní vztahy mezi osobami soukromého práva.

Přestupkové právo

Právní vztahy vznikající v rámci přestupkového řízení.

Komunální právo

Právní vztahy se zapojením územních samosprávných celků.

Ústavní právo

Právní otázky vycházející z ústavního pořádku České republiky.

Trestní právo

Právní vztahy vznikající při vedení trestního řízení.