Menu Zavřeno

Právní odvětví

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech práva:

Správní právo

Právní vztahy s orgány veřejné správy.

Pracovní právo

Právní vztahy vznikající při výkonu závislé činnosti.

Stavební právo

Právní vztahy vznikající při umisťování a realizaci staveb.

Státní služba

Právní vztahy vznikající při výkonu práce ve služebním poměru.

Obchodní právo

Právní vztahy vznikající při podnikání.

Občanské právo

Právní vztahy vznikající mezi osobami soukromého práva.

Přestupkové právo

Právní vztahy vznikající v rámci přestupkového řízení.

Komunální právo

Právní vztahy se zapojením územních samosprávných celků.

Ústavní právo

Právní otázky vycházející z ústavního pořádku České republiky.

Trestní právo

Právní vztahy vznikající při vedení trestního řízení.