Menu Zavřeno

Ústavní právo

Ústavní právo je veřejnoprávním oborem, jež se zabývá základními otázkami státu, jako je organizace státu, dělba státní moci a její uplatňování nebo základní práva a svobody. Mezi prameny ústavního práva se řadí především Ústava, Listina základních práv a svobod a další ústavní zákony, které v souhrnu tvoří ústavní pořádek České republiky.

Ústavní právo se zabývá důležitými a zajímavými otázkami, jako jsou např. pravomoci prezidenta republiky, a přestože tyto, dříve spíše akademické otázky, v posledních letech nabyly na praktičnosti, pro běžného občana (a vlastně i advokáta) praktický význam ústavního práva spočívá zejména v možnosti obrátit se k Ústavnímu soudu s ústavní stížností.

Ústavní stížnost

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Před podáním ústavní stížnosti je nutné všechny procesní (opravné) prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; pouze ve výjimečných případech je od této podmínky možné upustit. Ústavní stížnost je možné spojit s návrhem na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu pro protiústavnost (v případě jiného právního předpisu i pro rozpor se zákonem).

Ústavní stížnost je nutné vnímat jako zcela výjimečný prostředek. Naprostá většina ústavních stížností je Ústavním soudem odmítnuta pro neopodstatněnost, pouze o malé části rozhoduje nálezem a v ještě menším počtu případů je ústavní stížnosti alespoň částečně vyhověno (zhruba 6 %). Před podáním stížnosti by mělo být důkladně zváženo, zda je její podání důvodné; ústavní stížnost by neměla být podávána jen toho důvodu, aby byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky.

Účastník řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem.

Jsou-li splněny podmínky pro podání ústavní stížnosti či jiného podání k Ústavnímu soudu, jsme připraveni toto podání zpracovat a v řízení před Ústavním soudem Vás zastupovat.

Kromě zastupování před Ústavním soudem poskytujeme právní poradenství týkající se především průniků ústavního a správního práva, a to jak v případě platné, tak i připravované legislativy.