Menu Zavřeno

Pracovní právo

Pracovní právo upravuje právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce. Pracovní právo jednak poskytuje ochranu zaměstnancům, jednak dává zaměstnavatelům nástroje, jak efektivně řídit své podniky. Role pracovního práva neustále roste a na zaměstnavatele jsou kladeny čím dál větší požadavky (například v oblasti ochrany osobních údajů).

Individuální pracovní právo, které je považováno za nejdůležitější oblast pracovní práva, upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jeho těžiště se nachází v zákoníku práce, který upravuje například problematiku vzniku a skončení pracovního poměru, náhradu škody, pracovní dobu nebo odměňování zaměstnanců.

Kolektivní pracovní právo se zabývá právními vztahy mezi zástupci zaměstnanců (zejména odborovými organizacemi) a zaměstnavateli. Nejdůležitějším „produktem“ kolektivních pracovněprávních vztahů je bezesporu kolektivní smlouva, která může ve zavést práva zaměstnanců nad rámec zákoníku práce.

Do veřejnoprávní části pracovního práva můžeme zařadit oblast zaměstnanosti nebo kontrolní činnost vykonávanou inspektoráty práce. Specifické místo v pracovním právu má regulace agenturního zaměstnávání, s pracovním právem též úzce souvisí problematika ochrany osobních údajů, oblast zaměstnávání cizinců, právo sociálního zabezpečení nebo služební právo.

V oboru pracovního práva nabízím zejména tyto služby:

  • Zastupování účastníků pracovněprávních vztahů v pracovněprávních sporech (o neplatnost skončení pracovního poměru, o odstupné, o náhradu škody nebo nemajetkové újmy atd.)
  • Zpracování a posouzení pracovních smluv, pracovních řádů, vnitřních předpisů, kolektivních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
  • Zastupování účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů
  • Zastupování účastníků správních řízení (zejména v souvislosti s kontrolní činností inspektorátu práce)

Vedle „obecného“ pracovního práva se zabývám též problematikou zaměstnanců veřejné správy, především státních zaměstnanců ve služebním poměru nebo úředníků územních samosprávných celků.