Menu Zavřeno

Právní služby

Poskytování právních služeb se soustavně věnuji téměř 30 let. Od roku 1995 jsem advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory, předtím jsem od roku 1992 působil jako komerční právník zapsaný v tehdejší Komoře komerčních právníků.

Vedu advokátní kancelář se všeobecnou praxí. Spolu se svými kolegy poskytuji komplexní právní služby a poradenství v oblasti soukromého i veřejného práva – zabývám se např. zpracováním a posuzováním smluvpřípravou žalob, opravných prostředků a dalších podání v rámci soudního či správního řízení. 

Zastupuji účastníky v různých druzích řízení před soudy a dalšími orgány veřejné moci, a to především v rámci

  • občanského soudního řízení, 
  • rozhodčího řízení,
  • správního řízení (vč. řízení přestupkového),
  • řízení před správními soudy,
  • řízení před Ústavním soudem nebo
  • trestního řízení.

Mezi mé klienty patří jak fyzické osoby, kterým poskytuji právní služby v záležitostech, které vyplývají z běžného občanského života, tak i větší či menší podnikatelé – OSVČ i obchodní korporace – nebo subjekty veřejného práva.

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech práva:

Máte-li zájem o poskytování právních služeb, nebojte se mě kontaktovat. Společně se svými spolupracovníky jsem připraven Vám poskytnout profesionální právní servis.

Právní spory

Prevence právních sporů a jejich řešení

Smlouvy

Zpracování návrhů smluv a pomoc při kontraktačním procesu

Servis pro podnikatele

Široká škála právních služeb pro podnikatelské subjekty

Soudní řízení

Zastupování účastníků různých druhů soudních řízení

Správní a přestupkové řízení

Zastupování účastníků správních řízení vč. řízení přestupkového

Trestní řízení

Obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozených a zúčastněných osob

Stanoviska a právní rozbory

Zpracování stanovisek a právních rozborů zejména v oblasti správního práva

Právní poradenství a konzultace

Poskytování právního poradenství v různých oblastech práva