Menu Zavřeno

Smluvní právo

Smlouvy jsou nejběžnějším právním jednáním a uzavíráme je téměř denně. Většinou si to ani neuvědomujeme, například když v obchodě nakupujeme potraviny. Většinu smluv neuzavíráme ani ústně, ale pouze mlčky, právnicky řečeno konkludentně. Jsou ale smlouvy, u kterých jde o mnohem více než o nákup rohlíků, a je třeba dbát na přesné formulaci každého ujednání. Proto jsme tu my, advokáti, abychom Vám při uzavírání smluv pomohli a neuzavřeli jste smlouvu, která pro Vás bude nevýhodná.

Nabízím zpracování návrhů smluv či revizi smluv předložených druhou stranou. Upozorním Vás, na co si dát při uzavírání smluv pozor, a to ať jste fyzická osoba či podnikatel. O obsahu některých smluv ze své podstaty vyjednávat nelze, takové smlouvy se označují jako smlouvy formulářové či adhezní a zpravidla se uzavírají s velkými společnostmi jako jsou banky, pojišťovny či telefonní operátoři. V případě takových smluv Vás přinejmenším mohu upozornit na možná rizika, abyste se mohli rozhodnout, zda se Vám uzavření smlouvy vyplatí, či nikoli. Prací advokátů je to, co většinu lidí nebaví, tedy číst smlouvy od začátku do konce, a to včetně obchodních podmínek.

Nabízím právní pomoc při převodu nemovitostí, uzavírání obchodních smluv, pracovních smluv, spotřebitelských smluv i v dalších případech.