Menu Zavřeno

Obchodní právo a právo obchodních korporací

Obchodní právo a právo obchodních korporací jsou oblastmi práva upravující právní vztahy, které vznikají v souvislosti s podnikatelskou činností. 

V rámci obchodního práva a práva obchodních korporací se věnujeme zejména těmto oblastem:

  • zakládání obchodních společností (příprava společenské smlouvy či stanov, zápis do obchodního rejstříku)
  • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy)
  • změny v majetkové struktuře společností a převody obchodního podílu
  • zpracování a revize smluv a jejich vzorů (B2B i B2C)
  • zpracování obchodních podmínek, zásad ochrany osobních údajů podle GDPR a dalších nezbytných dokumentů
  • zastupování při obchodněprávních sporech v soudním nebo rozhodčím řízení
  • zastupování ve správním řízení a jednání s orgány veřejné správy