Menu Zavřeno

Přestupkové právo (správní trestání)

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Takto je přestupek definovaný v přestupkovém zákoně. Pod pojmem přestupek si většina z nás jako první vybaví pravděpodobně některý z přestupků, který je možné spáchat v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, přestupky se však vztahují snad ke všem úsekům veřejné správy od zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, přes stavebnictví, rozhlasové a televizní vysílání až po ochranu hospodářské soutěže nebo jadernou bezpečnost. V desítkách zvláštních zákonů se nachází tisíce skutkových podstat přestupků. Přestupky projednávají správní orgány v rámci přestupkového řízení, které je zvláštním druhem řízení správního.

Jako advokát zastupuji účastníky přestupkového řízení před různými správními orgány. V přestupkových řízeních zastupuji jak obviněné, tak poškozené nebo vlastníky věcí, které mohou být nebo byly při řízení zabrány. V rámci řízení se postarám o úkony nutné k uplatnění vašich práv – vyjadřování se k podkladům, účast při ústním jednání, navrhování důkazů, podávání opravných prostředků atd. Bude-li třeba, zastoupím vás i v navazujícím soudním řízení.

Kromě přestupkového řízení poskytuji právní služby i v souvislosti s řízeními týkajícími se jiných správních deliktů, např. v rámci kárných nebo disciplinárních řízeních podle zvláštních zákonů.