Menu Zavřeno

Přestupkové právo (správní trestání)

Přestupkem je definován jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Přestupky projednávají správní orgány v rámci přestupkového řízení, které je zvláštním druhem řízení správního.

Nabízíme zastupování účastníky přestupkového řízení před různými správními orgány. V přestupkových řízeních zastupujeme jak obviněné, tak poškozené. V rámci řízení se postaráme o úkony nutné k uplatnění vašich práv – vyjadřování se k podkladům, účast při ústním jednání, navrhování důkazů, podávání opravných prostředků atd. Bude-li třeba, zastoupíme vás i v navazujícím soudním řízení.

Kromě přestupkového řízení poskytujeme právní služby i v souvislosti s řízeními týkajícími se jiných správních deliktů, např. v rámci kárných nebo disciplinárních řízeních podle zvláštních zákonů.