Menu Zavřeno

Soudní řízení

Možnost vystupovat jako právní zástupce účastníků soudních řízení je důležitým oprávněním advokáta a jako advokát se samozřejmě věnuji zastupování účastníků v různých druzích řízení před soudem. Nechat se zastoupit profesionálem, který se vyzná nejenom v hmotném právu, ale ovládá i procesní postupy, významně zvyšuje Vaše šance na úspěch v soudním řízení.

Zastupuji účastníky v řízeních před civilními soudy, a to jak v řízení sporném, tak v některých řízeních nesporných. Součástí zastupování před soudem je pochopitelně i podávání žalob, opravných prostředků a činění dalších úkonů vůči soudu. Účastníky zastupuji u soudů všech instancí.

Dále zastupuji účastníky v řízeních podle soudního řádu správního, zejména v řízení proti rozhodnutí, proti zásahu a proti nečinnosti, a to jak u krajského soudu, tak i u Nejvyššího správního soudu v řízení o kasační stížnosti.

Též zastupuji v řízeních před Ústavním soudem, a to především v řízení o ústavní stížnosti.

Také vystupuji jako obhájce ve všech fázích trestního řízení. Dále zastupuji účastníky rozhodčích a správních řízení.