Menu Zavřeno

Právní spory

Právní spory jsou běžnou součástí života a jejich řešení patří mezi denní chléb advokátů. Přesto však platí, že právním sporům je nejlepší předcházet. Abyste případným právním sporům předešli, mohu Vám například pomoci jasně nastavit smluvní vztahy s Vašimi partnery, aby bylo zřejmé, jaká strana má jaká práva a povinnosti. 

V některých případech se však právnímu sporu předejít nepodaří. Je obecně známo, že je vždy nejlepší najít řešení a právní spory řešit mimosoudně. Již v této fázi právního sporu Vám mohu jako advokát pomoci jednat s protistranou a najít řešení, které pro Vás bude nejvhodnější.

Ne vždy se spor podaří vyřešit smírem, a spor se dostane před soud či rozhodce. Jako advokát Vás v takovém připadě budu zastupovat v soudním či rozhodčím řízení a udělám vše pro Váš úspěch ve věci.

Věnuji se zejména sporům, které plynou z poměrů občanského a obchodního práva a klienty zastupuji u soudů všech stupňů.