Menu Zavřeno

Učebnice: Správní právo. Obecná část.

V roce 2019 jsem u nakladatelství C. H. Beck vydal učebnici obecné části správního práva jako svou dosud nejdůležitější publikaci:

KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha : C. H. Beck, 2019, 536 s. ISBN: 978-80-7400-727-9.

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší výklad i o organizaci veřejné správy a její činnosti, o správním trestání a nepomíjí ani oblast správního soudnictví. Stranou pozorností nezůstávají kontrolní mechanismy a jednotlivé úseky správního práva a autor se nevyhýbá ani jeho problémům a úskalím. Výklad je vhodně a ilustrativně doplněn četnými příklady z praxe, které napomáhají lepšímu porozumění rozsáhlé problematiky. Výsledkem je zdařilá učebnice vhodná pro přípravu ke zkouškám ze správního práva na právnických fakultách i na školách neprávnických. Vedle studentů ji ocení i odborníci z oblasti veřejné správy, úředníci správních orgánů, soudci správních soudů i advokáti specializovaní na správní právo. (oficiální text nakladatele)

Recenze na učebnici Správní právo. Obecná část. vyšla v několika odborných časopisech:

Přehled obsahu naleznete zde.