Menu Zavřeno

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení – nová publikace

V nakladatelství Leges v nedávné době vyšla monografie nazvaná Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení, kterou jsem napsal společně s Pavlem Matesem.

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Jak název napovídá, monografie je věnována mimořádným opravným a dozorčí prostředkům ve správním řízení. Jedná se o prostředky, kterými lze zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí správního orgánu ukáže jako nezákonné.

Publikace se věnuje opravným a dozorčím prostředkům upraveným správním řádem i dalšími zákony. V publikaci je zpracována problematika přezkumného řízení, obnovy řízení, nového řízení nebo soudního přezkumu rozhodnutí vydaných v těchto řízeních. Publikace pracuje s relevantní judikaturou především správních soudů a Ústavního soudu a je určena především (nikoliv však výhradně) odborné veřejnosti.