Menu Zavřeno

Právní servis pro podnikatele

Právní řád přináší podnikatelům řadu povinností, v kterých je někdy obtížné se vyznat. Lehké naopak může být na některou z povinností zapomenout, a vystavit se hrozbě sankcí. Nabízím komplexní právní služby podnikatelům, a to jak živnostníkům, respektive OSVČ, tak obchodním společnostem a družstvům.

Chystáte-li se teprve začít podnikat, mohu Vám pomoci se založením obchodní společnosti a získáním potřebných veřejnoprávních oprávnění. Dále nabízím poradenství při uzavírání nájemních smluv, smluv s bankou a při dalších právních jednáních, které se zahájením vlastního podnikání souvisí.

Dále Vám mohu například pomoci s přeměnami společností jakou jsou fúze, rozdělení nebo změna právní formy. Zároveň Vám pomůžu se změnami v majetkové struktuře společnosti a převody obchodního podílu.

Podnikatel, zejména pohybuje-li se v on-line prostředí, musí být vybaven řadou formálních dokumentů, jako jsou například obchodní podmínky nebo zásady zpracování osobních údajů. Zpracování těchto dokumentů Vám pochopitelně také zajistím.

Kromě obchodněprávních záležitostí nabízím podnikatelům pomoc s pracovněprávní agendou či zastupování v případných soudních či správních řízeních.