Menu Zavřeno

Prof. Kopecký novým členem Legislativní rady vlády

Profesor Martin Kopecký byl dnes na návrh ministra pro legislativu Michala Šalomouna jmenován vládou novým členem Legislativní rady vlády (LRV). M. Kopecký má být pro LRV přínosem zejména jako uznávaný odborník na oblast správního práva.

Prof. Kopecký s předsedou LRV a ministrem pro legislativu JUDr. Michalem Šalomounem

LRV je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti. LRV má zpravidla 30 členů z řad předních odborníků na různé oblasti práva a legislativy. Tento poradní orgán posuzuje legislativní návrhy, jako jsou věcné záměry zákonů a návrhy zákonů a nařízení vlády, a zaujímá k nim stanoviska. LRV dbá na to, aby jednotlivé návrhy byly v souladu s ústavním pořádkem a dalšími právními předpisy, posuzuje, zda jsou předložené návrhy nezbytné, srozumitelné, přehledně členěné a jednoznačně formulované.  Předsedou LRV je v současné době ministr pro legislativu Michal Šalomoun.