Menu Zavřeno

Vyšel náš nový komentář ke správnímu řádu

Na trh s právnickou literaturou přichází po několika letech příprav nový komentář ke správnímu řádu autorského kolektivu v čele s Martinem Kopeckým a Josefem Stašou. Komentář vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer a k dispozici je v tištěné podobě i jako e-kniha.

Dva ze spoluautorů, Martin Kopecký a Pavel Kopecký, s novým komentářem.

Kromě Martina Kopeckého a Josefa Staši tvoří autorský kolektiv Jana Balounová, Jan Malast, Olga Pouperová, Pavel Kopecký a Zuzana Adamusová. Autoři komentáře působí na českých právnických fakultách a zároveň i v různých oblastech aplikační praxe. Nabídnout tak mohou spojení akademického i praktického pohledu na problematiku správního řízení a dalších postupů podle správního řádu.

Správní řád je v právní praxi zřejmě nejpoužívanější  procesní normou, podle které dennodenně postupují správní orgány v nejrůznějších oblastech veřejné správy. Správní řád č. 500/2004 Sb. je účinný již delší dobu a bylo o něm mnohé napsáno. Přesto se kolektiv autorů pokusil přinést svůj vlastní pohled na různé instituty upravené správním řádem. Snahou autorů bylo nevycházet jen z doslovného znění někdy obtížně vyložitelných ustanovení správního řádu, ale vycházet i z ústavněprávních principů a zásad dobré správy.