Menu Zavřeno

Nové vydání učebnice správního práva

V nedávné době v nakladatelství C. H. Beck vyšlo již třetí vydání učebnice prof. Kopeckého Správní právo. Obecná část. Třetí vydání učebnice navazuje na předchozí vydání z let 2019 a 2021.

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům správních orgánů, soudcům správních soudů a rovněž advokátům. Ostatně sám autor je vysokoškolským učitelem a současně advokátem s mnohaletou právní praxí. Vedle pojednání o základních institutech a pojmech oboru správního práva přináší kniha i výklad o organizaci veřejné správy a její činnosti, o správním trestání, nepomíjí ani oblast správního řízení a správního soudnictví. Autor se snažil, aby jeho učebnice nebyla jen souhrnem pouček a tezí, ale aby – vedle nezbytného teoretického základu – odkazovala na příklady, jak se jednotlivé instituty správního práva užívají a jak se vývojem mění pohled na ně. Zájemce o bližší studium některého institutu si může poznatky z knihy propojit s právní úpravou i judikaturou, na kterou se v knize odkazuje. Nové vydání učebnice reaguje na změny v právních úpravách, k nimž od minulého vydání došlo. Účinnosti například nabyla nová právní úprava vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků, změny doznal zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o státní službě, rovněž byla přijata nová, zatím neúčinná úprava stavebního práva.