Menu Zavřeno

Nový komentář k zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

V nakladatelství Leges v minulých dnech vyšel nový komentář k zákonu č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jehož autory jsou Pavel Mates, Petr Černý, Jan Kněžínek, Martin Kopecký.

Zakládání demokratických politických stran je v České republice součástí politických práv garantovaných Listinou základních práv a svobod a je vyhrazeno občanům České republiky. Pluralita politických stran patří k definičním znakům demokratického právního státu, jakkoli i ony v historii přispěly k jeho destrukci či dokonce k jeho zániku.

Zakládání a fungování politických stran i jejich kontrolu upravuje zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, který je v této knize podrobně komentován.

Jednotlivá ustanovení jsou objasňována s důrazem na velkou novelu zákonem č. 253/2023 Sb., s ohledem na související právní úpravu a judikaturu zejména správních soudů a Ústavního soudu.

Chcete-li založit politickou stranu, změnit její stanovy nebo si ověřit pravidla pro její fungování, tento komentář vám poskytne srozumitelný návod.

Kniha je určena nejen politologům, sociologům a ústavním právníkům, ale také všem, kdo v každodenní politice působí.